คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หน่วยงานย่อย
ศูนย์ทดสอบภาษา
อินทนิลทักษิณสาร
หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อพัฒนาสังคมในภาคใต้ของประเทศไทย(SCSD)
โครงการประกวดทักษะภาษาไทย
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นปูยูโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 
กลับหน้าหลัก