คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
แนะนำคณะ
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบคณบดี
ค่านิยมมหาวิทยาลัยทักษิณ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างการบริหาร
สื่อแนะนำคณะ
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ระบบสารสนเทศสื่อต่าง ๆ
 
สถานที่ตั้งและการติดต่อ กลับหน้าหลัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 1111 หมายเลขโทรสาร 074-317606 อีเมล husotsu@tsu.ac.th