หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC  
หน้าแรก TOEFL ITP เกี่ยวกับ TOEFL ITP ลงทะเบียน TOEFL ITP ตรวจสอบสถานะ TOEFL TP

หน้าแรก TOEFL ITP
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEFL ITP

 

ตารางสอบ TOEFL ITP
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
1 2561 24 /02 /2561 / / / / ตรวจสอบการสมัคร
2 2561 31 /03 /2561 / / / / ตรวจสอบการสมัคร
3 2561 28 /04 /2561 / / / / ตรวจสอบการสมัคร
4 2561 30 /06 /2561 / / 23 /06 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
5 2561 04 /08 /2561 11 /08 /2561 20 /07 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
6 2561 29 /09 /2561 / / 22 /09 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
7 2561 24 /11 /2561 / / 17 /11 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
8 2561 15 /12 /2561 / / 08 /12 /2561 ตรวจสอบการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEFL ITP รอบ วันที่ 24 เดือน 11 ปี 2561
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  พรวิมล [ Miss  เวชสิทธิ์ ] บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201819302043 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 24 เดือน 11 ปี 2561
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,300 บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,500 บาท
บุคคลภายนอก /นักเรียน/นักศึกษา/ ครู อาจารย์ จำนวน 1,700 บาท

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารออมสิน สาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่บัญชี 020177354204 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ ี่ E-Mail : toeflhusotsu@gmail.com

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 17 /11 /2561
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นาย  ปริญญา แซ่อ๋อง [ Mr.  PARINYA SAEONG ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181623252 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
2 นางสาว  พนิดา อินทรเหมือน [ Miss  Panida Inmaun ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181640741 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
3 นางสาว  อัจจิมา หนูแป้น [ Miss  Audjima noopan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181631853 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
4 นางสาว  ศุภรัตน์ หนูมา [ Miss  Suparat Nooma ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818134810 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
5 นาย  อิมรอน สวามิภักดิ์ [ Mr.  Imron Sawamipak ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820114657 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
6 นาย  ปรมะ สุวรรณโน [ Mr.  parama suwanno ] บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820131443 ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
7 นาย  เกริกไกร แซ่เลี้ยว [ Mr.  Kerkrai saliwe ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820192127 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
8 นางสาว  อภิญญา สิงห์ฆาฬะ [ Miss  APINYA SINGKHALA ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820251343 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
9 นางสาว  พนิดา อินทรเหมือน [ Miss  Panida Inmaun ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818292734 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
10 นาย  วิศรุต ตุกังหัน [ Mr.  Wisarut Tukanghan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819165520 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
การชำระเงิน
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,300 บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,500 บาท
บุคคลภายนอก /นักเรียน/นักศึกษา/ ครู อาจารย์ จำนวน 1,700 บาท

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารออมสิน สาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่บัญชี 020177354204 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : toeflhusotsu@gmail.com