หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC  
หน้าแรก TOEIC เกี่ยวกับ TOEIC ลงทะเบียน TOEIC ตรวจสอบสถานะ TOEIC

หน้าแรก TOEIC
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEIC

 

ตารางสอบ TOEIC
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
1 2561 01 /09 /2561 07 /09 /2561 03 /08 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
2 2561 01 /12 /2561 09 /12 /2561 01 /11 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
3 2562 02 /03 /2562 09 /03 /2562 01 /02 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
4 2562 06 /07 /2562 12 /07 /2562 03 /06 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
5 2562 05 /10 /2562 11 /10 /2562 02 /09 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบ วันที่ 1 เดือน 12 ปี 2561
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นาย  ณัฎกานต์ คงกลอม [ Mr.  Natakan Kongklom ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201818165632 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
2 นางสาว  ชไมพร​ แก้วหี​ด​ [ Miss  Chamaiphorn​ Kaeoheet ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201818241653 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
3 นางสาว  ขนิษฐา โลหะประเสริฐ [ Miss  KHANITTA LOHAPRASERT ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201818403222 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
4 นางสาว  กฤตชญา เทพสุริวงค์ [ Miss  Kritchaya Thepsuriwong ] บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201819131511 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
5 นางสาว  นิลุบล ศิลปธนู [ Miss  Niloobol Sinlaphathanoo ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 20182013042 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
6 นางสาว  จุฑามาศ บริสุทธิ์ [ Miss  Jutamad borisut ] บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201820255533 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 1 เดือน 12 ปี 2561
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,000 บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,300 บาท
บุคคลภายนอก /นักเรียน/นักศึกษา/ ครู อาจารย์ จำนวน 1,900 บาท

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารออมสิน สาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่บัญชี 020177354204 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 01 /11 /2561
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  สุพิชชา ศรีสาคร [ Miss  Supitcha Srisakhon ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816292136 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
2 นาย  วีรยุทธ รุ่นมี [ Mr.  Werayut Runmee ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816294655 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
3 นางสาว  ฉัตรสุณีภรณ์ คงปาน [ Miss  Chatsuneeporn Kongpan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816295545 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
4 นางสาว  อัสมา หีมอะด้ำ [ Miss  Assma Heem-adam ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816295956 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
5 นางสาว  อาเดียร์ มะเกะ [ Miss  Ardear Makae ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816291614 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
6 นางสาว  ศศิญาภรณ์ เอียดเรือง [ Miss  Sasiyaporn Eardrueang ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816292149 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
7 นาย  เอเซีย ปร่บเภท [ Mr.   ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816292341 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
8 นางสาว  ธัญชนก แก้วของแก้ว [ Miss  Thanchanok kaewkhongkaew ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816294227 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
9 นางสาว  นฤภร อ่อนด้วง [ Miss  Naruporn Onduang ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816294211 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
10 นางสาว  เทพธิดา ฉายวิริยะนนท์ [ Miss  Thepthida Chaywiriyanon ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181632711 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
11 นางสาว  ณัฐชยา ขาวทอง [ Miss  NATCHAYA KHOWTHONG ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181635452 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
12 นางสาว  เอมอร รุ่งบรรณาพันธ์ [ Miss  AEMORN RUNGBANNAPAN ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816355030 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
13 นางสาว  เพ็ญศิริ ดำแก้ว [ Miss  Pensiri Damkaew ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181635596 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
14 นางสาว  Jiranuch [ Miss  Chuenchom ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816355652 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
15 นางสาว  จิรานุช ชื่นชม [ Miss  Jiranuch Chuenchom ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181635628 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
16 นางสาว  อัจจิมา อินสโร [ Miss  Atjima Insaro ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816354218 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
17 นางสาว  ลัดดาวัลย์ ทิพย์รัตน์ [ Miss  Latdawan Thiprat ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816354322 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
18 นางสาว  ชนันชิดา ขำกลิ่น [ Miss  Chananchida Khamklin ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816354638 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
19 นางสาว  วรดา ลิ่มเส็ง [ Miss  Worada Limseng ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816354557 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
20 นางสาว  สิมิลัน กันตังกุล [ Miss  Similan Kantangkul ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816355230 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
21 นางสาว  แพรนภัส อนุพันธ์ [ Miss  Praenapat Anupan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816355942 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
22 นางสาว  จริยา ขวัญหลี [ Miss  Jariya Khuanlee ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816302833 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
23 นางสาว  ธัญวรัตม์ พลภักดี [ Miss  Thunwarat Polpakdee ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181635537 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
24 นางสาว  สมฤดี ใยฝ้าย [ Miss  Somruedee Yaifai ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816373745 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
25 นางสาว  พนิดา อินทรเหมือน [ Miss  Panida Inmaun ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816402213 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
26 นางสาว  สุญาณี สุวรรณวงค์ [ Miss  Suyanee Suwanwong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817112614 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
27 นางสาว  ศศิยา ฟักสุวรรณ [ Miss  Sasiya Fugsuwan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181630379 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
28 นางสาว  ณัฐกานต์ มากสุวรรณ์ [ Miss  ์Natthakan Maksuwan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816314415 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
29 นางสาว  สุทธิดา วิจะสิกะ [ Miss  Suttida Wijasika ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817232610 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
30 นางสาว  สกาวใจ แก้วเพ็ชร [ Miss  Sakaojai Kaewpetch ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817242556 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
31 นางสาว  มารีน่า หมัดสอิ [ Miss  Mareena Madsa-i ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817341136 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
32 นางสาว  มนฤดี ดำเอี่ยม [ Miss  Monrudee Damiem ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817352120 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
33 นาย  ณัฐธัญ วิไลรัตน์ [ Mr.  Natthan Wilairat ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817354829 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
34 นางสาว  ปิยะมาศ แก้วศรี [ Miss  Piyamas Kaewsri ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817354848 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
35 นางสาว  รัตนาพร รักสุย [ Miss  Rattanaporn Ruksui ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817352819 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
36 นางสาว  รัตนาพร รักสุย [ Miss  Rattanaporn Ruksui ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181736128 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
37 นาย  พงศธร ปัญญานฤพล [ Mr.  Pongsathorn Panyanarupol ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181740649 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
38 นางสาว  สุวัยบะห์ ปาแนจะกะ [ Miss  Suwaibah Panaejaka ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181740256 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
39 นางสาว  สุวัยบะห์ ปาแนจะกะ [ Miss  Suwaibah Panaejaka ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817402920 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
40 นางสาว  ภัสสราภรณ์ หนชัย [ Miss  Passaraporn Honchai ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816313952 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
41 นางสาว  อัจจิมา หนูแป้น [ Miss  Audjima noopan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181631455 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
42 นางสาว  เจนจิรา จิตรสาธร [ Miss  Chenchuera Jitsathorn ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201816314232 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
43 นาย  กนกภณ [ Mr.  Kanokpon ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181632117 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
44 นาย  กนกภณ ศรีวิเชียรอำไพ [ Mr.  Kanokpon Sriwichienaumphai ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181632439 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
45 นางสาว  ซูฟียะห์ นาวานิ [ Miss  Sufeeyah Nawani ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201817153144 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
46 นางสาว  สุนิตา เผือกผ่อง [ Miss  Sunita Phueakphong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818134046 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
47 นาย  ณัฐพล จันศรี [ Mr.  Nattapon Jansree ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818135518 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
48 นางสาว  ดารุณี สาเมาะ [ Miss  Darunee samoh ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818141221 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
49 นางสาว  สฤษตา ขวัญคง [ Miss  Saritta Kwankong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181815026 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
50 นาย  ปรัชญา ปาละกุล [ Mr.  Pratchaya palakul ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818162725 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
51 นางสาว  ณัฐฐิณีภรณ์ ศรีสุขใส [ Miss  Nattineeporn Srisuksai ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181817749 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
52 นางสาว  ทศวรรณ [ Miss  รัญเพชร ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818171752 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
53 นางสาว  ทศวรรณ รัญเพชร [ Miss  Tasawan Runpet ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818171752 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
54 นางสาว  ณัฏฐณิชา ไตรมงคลเจริญ [ Miss  Nattanicha Trimongkolcharoen ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181820197 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
55 นางสาว  ฟัยรุส แวบาการ์ [ Miss  Fairus Waebaka ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181823227 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
56 นางสาว  จริดา สมกำลัง [ Miss  Jarida Somkamlung ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818235524 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
57 นางสาว  ชไมพร​ แก้วหี​ด​ [ Miss  Chamaiphorn​ Kaeoheet ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181824157 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
58 นาง  จันทิมา คงคาลัย [ Mrs.  JANTIMA KONGKALAI ] บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181825365 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
59 นางสาว  ศรัณยา [ Miss  บุญชูวงศ์ ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818262545 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
60 นางสาว  ศรัณยา บุญชูวงศ์ [ Miss  Saranya Boonchoowong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818263012 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
61 นาย  ภาคภูมิ ตันสกุล [ Mr.  Pakpoom Tansakul ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818263241 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
62 นางสาว  นูรีย๊ะ พันชู [ Miss  Nureeyah Punchu ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818271855 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
63 นางสาว  ฟาฎิลาฮ์ เส็นบัตร [ Miss  Fadila Senbat ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818272619 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
64 นางสาว  กัญญารัตน์ จันทร์คง [ Miss  Kanyarat jankong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818273244 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
65 นางสาว  อัสมา อ้าหลีสะหัส [ Miss  Asma Arleesahus ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818284712 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
66 นางสาว  อัสมา อ้าหลีสะหัส [ Miss  Asma Arleesahus ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818285359 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
67 นางสาว  ตัสรีนา ดีดิ [ Miss  Tasrina Didik ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818291225 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
68 นาย  ไพรัตน์ ไทยสุชาติ [ Mr.  pairat thaisuchart ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181830016 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
69 นางสาว  วิลาวัณย์ จันทรรัตณะ [ Miss  Wilawan Janrattana ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818334423 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
70 นาย  ดรันภพ น้อยลัทธี [ Mr.  Daranpop Noilattee ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818341146 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
71 นางสาว  รุจิภา กำแหงส่อง [ Miss  Rujipa Kamhangsong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181835468 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
72 นางสาว  รอซีดะห์ จิสวัสดิ์ [ Miss  Roseedah Jisawat ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818355036 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
73 นางสาว  มัณฑนา บุญพันธ์ [ Miss  Manthana bunpan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818391354 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
74 นางสาว  มัณฑนา บุญพันธ์ [ Miss  Manthana Bunpan ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818395028 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
75 นางสาว  สมฤทัย โดยวิริยกุล [ Miss  Somruethai Doywiriyasakul ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818401431 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
76 นางสาว  แสงดาว แก้วทอง [ Miss  Saengdow Kaewthong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201818401420 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
77 นาย  คณิน พร้อมมูล [ Mr.  Kanin Phrommul ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819114723 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
78 นางสาว  รักษณาลี หมื่นแกว้น [ Miss  raksanalee muangwan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181912551 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
79 นาย  วิทยา [ Mr.  อุตะปะละ ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819133321 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
80 นาย  นฤปนาถ สุชาติ [ Mr.  Naruepanat Suchart ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181913197 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
81 นางสาว   ชลิตา [ Miss  Chalita ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819132319 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
82 นางสาว  อานีญา ขุมสมาน [ Miss  Aneeya Choomsamarn ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181913744 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
83 นางสาว  อิสรีย์ แก้วศรีเพ็ชร [ Miss  issare kaewsripet ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819131347 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
84 นางสาว   [ Miss  Witita Chanyon ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819131931 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
85 นางสาว  ณัฐพร [ Miss  ไพบูลย์สมบัติ ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819154450 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
86 นางสาว  นริศา บินดีน [ Miss  Narisar Bindeen ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819154251 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
87 นางสาว  ณัฐพร ไพบูลย์สมบัติ [ Miss  Natthaporn Phaiboonsombat ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819155116 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
88 นางสาว  จีฟาร์น สาและ [ Miss  Jeefarn Salaeh ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819155435 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
89 นางสาว  กันยารัตน์ เอี่ยมวรกุล [ Miss  Ganyarat Iamworakul ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819165013 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
90 นางสาว  ธิดามาศ เอียดศรี [ Miss  Tidamas Eadsri ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819164728 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
91 นางสาว  คัทลียา นายาว [ Miss  Kattleya Nayaw ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819165341 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
92 นาย  คณิน พร้อมมูล [ Mr.  Kanin Phrommul ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819163444 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
93 นางสาว  ณัฐริกา เกื้อจอก [ Miss  Nattarika Kueajok ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819164253 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
94 นางสาว  วรนิตย์ ชูศรี [ Miss  Waranit Choosri ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819172442 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
95 นางสาว  มนัสชญา ผนึกทรัพย์สกุล [ Miss  Manatchaya Panuksapsakul ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819172516 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
96 นางสาว  พิชามญชุ์ กันทัต [ Miss  Pichamon Kantat ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181917255 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
97 นางสาว  จตุพร ไกรถาวร [ Miss  ๋Jathuporn Kraitavorn ] บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181917294 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
98 นางสาว  รติมา บุญร่วม [ Miss  Ratima Boonruam ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181917135 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
99 นางสาว  ยุรีวรรณ์ ห่อกุล [ Miss  Yureewan hokun ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819171442 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
100 นางสาว  เนตรนภา กายเพ็ชร [ Miss  Netnapa Kaypech ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819171554 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
101 นางสาว  พรพิสุทธิ์ บุญโต [ Miss  Pornpisut Boontoe ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181917396 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
102 นางสาว  นาถสุนันทน์ กูลศิริ [ Miss  Natsunun Kulsiri ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181917591 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
103 นางสาว  ชนิสร ไหมใจดี [ Miss  Chanisorn Maijaidee ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819173842 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
104 นางสาว  ณัฐกานต์ นุ่นไฝ [ Miss  Natthakan Nunfai ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819173932 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
105 นางสาว  ณัฐกานต์ นุ่นไฝ [ Miss  Natthakan Nunfai ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819175041 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
106 นางสาว  นฤถร [ Miss  อ่อนด้วง ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819194348 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
107 นางสาว  นฤภร [ Miss  อ่อนด้วง ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819194348 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
108 นางสาว  ุสุชานันท์ แสงตะวัน [ Miss  Suchanan Saengtawan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819203118 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
109 นาย  วิทยา รัตนะ [ Mr.  Wittaya Rattana ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819233959 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
110 นาย  วิศรุต จ้อนเจิม [ Mr.  Witsarut Jonjerm ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819242722 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
111 นาย  วิศรุต จ้อนเจิม [ Mr.  Witsarut Jonjerm ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819243258 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
112 นางสาว  ญาดา บุญราศรี [ Miss  Yada Boonrasri ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819252230 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
113 นางสาว  ธณัฐฏ์ชพร อินทร์แก้ว [ Miss  Tanatchaporn Inkaew ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819253325 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
114 นาย  วชิรวิทย์ สังวรกญจน์ [ Mr.  Wachirawit Sangwarakarn ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819262718 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
115 นาย  อภิชัย จันทร์เกษ [ Mr.  APICHAI CHANKAT ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819302931 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
116 นางสาว  อภิชญา จิตรหมั้น [ Miss  Apichaya Jitmun ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819302756 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
117 นาย  ธนภัทร ทองผ่อง [ Mr.  Thanaphat Thongphong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819322330 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
118 นาย  ณัฐนันท์ ใหมจุ้ย [ Mr.  Nattanan Maijuy ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181936272 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
119 นางสาว  ปิรันญา บิลแสะ [ Miss   Piranya bilse ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819361943 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
120 นางสาว  พิชามญชุ์ ปานเพชร [ Miss  Pichamon Panpet ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819362434 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
121 นางสาว  พิชามญชุ์ ปานเพชร [ Miss  Pichamon Panpet ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819363213 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
122 นางสาว  ขนิษฐา​ มณีภาค [ Miss  Kanittha​ Maneepak ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819364257 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
123 นางสาว  ภัทรธร เพชรคงทอง [ Miss  Phataraton Phetkhongthong ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819365030 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
124 นางสาว  มลธิญา สุเมธีวรศักดิ์ [ Miss  Montiya Sumateeworasak ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 2018193764 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
125 นางสาว  ขนิษฐา เกตุแก้ว [ Miss  Khanittha Ketkaew ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819371552 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
126 นางสาว  นนนี่ [ Miss  โชติผล ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181937747 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
127 นางสาว  กิ่งกาญจน์ สิงห์ทอง [ Miss  Ginggan Singthong ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20181937938 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
128 นางสาว  มลทกาญจน์ เดชเกิด [ Miss  Monthakarn Detkerd ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201819391659 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
129 นางสาว  สุภาวดี รุ่งเรืองชิน [ Miss  Supawadee Rungruengchin ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182013337 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
130 นาย  ฤทธ [ Mr.  ศิริประภา ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182013811 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
131 นาย  ฤทธ ศิริประภา [ Mr.  Rit Siroprapa ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182013811 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
132 นางสาว  กุลิสรา แสงระวี [ Miss  Kulissara Saengrawee ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820135548 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
133 นางสาว  ชนม์นิภา เกปัน [ Miss  Chonnipa Kapun ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182013162 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
134 นาย  ยุรนันท์ สัวรัมย์ [ Mr.  ํีYuranan Suarum ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820132310 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
135 นาย  ฟารฮัน หวันละเต๊ะ [ Mr.  Farhan Wanlateh ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182013255 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
136 นาย  ุมูฮัมหมัดชารีฟ [ Mr.  แซแน ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820132838 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
137 นางสาว  มูรณี ดาโอะ [ Miss  MURNEE DAOH ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820145832 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
138 นางสาว  สุทธิดา ขุนอักษร [ Miss  Suttida Khunaksorn ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182014840 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
139 นางสาว  สุทธิดา ขุนอักษร [ Miss  Suttida Khunaksorn ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182014840 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
140 นาย  นัสรู [ Mr.  ดีมะดี ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820153152 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
141 นางสาว  เฟื่องลดา ชุ่มนวน [ Miss  fuanglada choomnuan ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182015434 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
142 นางสาว  ธัญญรัตน์ วรรณบุรี [ Miss  Thunyarat wanburi ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182015415 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
143 นาย  วิภูษิต พูลทอง [ Mr.  Vipoosid Poolthong ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 2018201885 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
144 นางสาว  ผกามาส [ Miss  บุญแก้ว ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182020410 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
145 นางสาว  ผกามาศ คงหอม [ Miss  Pakamard Konghom ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820202237 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
146 นางสาว  นภัสสร ห้วยหิ้น [ Miss  Napatsorn Huayhin ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182021255 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
147 นางสาว  เบญจวรรณ ชูอินทร์ [ Miss  ฺBENCHAWAN CHOOIN ] บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820213055 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
148 นางสาว  จิราพร [ Miss  คงแก้ว ] บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820213634 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
149 นางสาว  จิราพร คงแก้ว [ Miss  Jiraporn Kongkaew ] บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820213942 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
150 นาย  พงษ์ธนา จันทราธนากุล [ Mr.  Pongthana Jansathanakun ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820244526 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
151 นางสาว  มาณิศา สังเมียน [ Miss  Manisa Sungmien ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820244633 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
152 นางสาว  มาณิศา สังเมียน [ Miss  Manisa Sungmien ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182024508 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
153 นาย   [ Mr.   ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820251034 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
154 นาย  พีระวัฒน์ [ Mr.  Peerawat ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820251034 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
155 นาย  พีระวัฒน์ คงเกลี้ยง [ Mr.  Peerawat Khongkliang ] บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 20182025148 ค่าลงทะเบียน 1900 บาท
156 นาย  วิทยา อุตะปะละ [ Mr.  Wittaya Utapala ] นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201820262349 ค่าลงทะเบียน 1000 บาท
การชำระเงิน
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,000 บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,300 บาท
บุคคลภายนอก /นักเรียน/นักศึกษา/ ครู อาจารย์ จำนวน 1,900 บาท

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารออมสิน สาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่บัญชี 020177354204 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com