ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน บุคลากร บุคคลทั่วไป
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  Faculty of Humanities and Social Sciences | มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University
 
เข้าชม 347513 ครั้ง
สถิติการเข้าชม ผังเว็บไซต์
หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ เกี่ยวกับคณบดี ภารกิจผู้บริหาร เชิดชูเกียรติ/ผลงาน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า
สื่อประชาสัมพันธ์ แบบสำรวจ หน่วยวิจัย ข้อมูลส่วนงาน สำนักงาน/สาขาวิชา สารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
นิสิต
โครงการส่งเสริมการอ่าน
นิสิตที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 
 
 
บุคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
นิสิตวิชาโทนิเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2   เรื่อง ไฟแดงผ่านตลอด โดยทีม นิเทศไมเนอร์ 16   และออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอไปแล้ว
นิสิตวิชาโทนิเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2   เรื่อง SEA โฮมสเตย์ ปัญหาที่รอวันแก้ไข โดยทีม นิเทศไมเนอร์ 19  และออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอไปแล้ว 
นิสิตวิชาโทนิเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2   เรื่อง ควายน้ำ โดยทีม นิเทศไมเนอร์ 20  และออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอไปแล้ว 
นิสิตวิชาโทนิเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2   เรื่อง ขยะอิเล็คทรอนิค โดยทีม นิเทศไมเนอร์ 24  และออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอไปแล้ว
 
นิสิตวิชาโทนิเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 9 เรื่อง  U-Turn กลางเกาะ โดยทีม นิเทศไมเนอร์ 26  ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้ายและออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอไปแล้ว
นิสิตวิชาโทนิเทศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 9 เรื่อง น้ำแข็ง ( ไร้ ) อนามัย ทีม นิเทศไมเนอร์ 38  สาขาวิชาโทนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้สร้างผลงานออกอากาศ เรื่อง ตู้โทรศัพท์สาธารณะยุคสมาร์ทโฟนในโครงการ Mass Com on TV ทีประเดิมออกอากาศผ่านรายการ  พระรามเก้าเสาร์อาทิตย ทางช่อง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม. ทักษิณ สร้างผลงานออกอากาศ เรื่อง " ภัยจากของเล่นเด้ก โครงการ Mass Comm on TV   ในรายการพระรามเก้า เสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา
นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานออกอากาศ เรื่อง " จุดตัด ... อันตราย " ในโครงการ Mass Com on TV ในรายการพระราม 9 เสาร์อาทิตย์ ทางช่อง 9 อสมท. ไปเมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา ( ตัว Scoop จะอยู่ในช่วงกลางๆของ VTR )
นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานออกอากาศ เรื่อง " รถติดแก๊ส " ที่ได้ออกอากาศในโครงการ Mass com on TV ผ่านรายการ พระราม 9 เสาร์อาทิตย์ ทางช่อง 9 อสมท. ไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ( ตัว Scoop เรื่องนี้จะอยู่กลางๆ VTR)
นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานออกอากาศ เรื่อง " ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง " ที่ได้อออกอากาศในโครงการ Mass Comm on TV ผ่านรายการ พระราม 9 เสาร์อาทิตย์ ทางช่อง 9 อสมท. ไปเมื่อ 17 มกราคม ( ตัว Scoop จะอยู่ในช่วงกลางๆของ VTR )
นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานออกอากาศ เรื่อง " มินิมาร์ทพม่า " ที่ได้ออกอากาศในโครงการ Mass Comm on TV ในรายการพระราม 9 เสาร์อาทิคย์ ทางช่อง 9 อสมท. ไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ( ตัว Scoop จะอยู่กลางๆ VTR
นิสิตวิชาโทนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ สร้างผลงานออกอากาศ เรื่อง " บริหารจัดการพวงหรีดขยะ " ที่ได้ออกอากาศในโครงการ Mass Comm on TV ผ่านรายการ พระราม 9 เสาร์อาทิตย์ ทางช่อง 9 อสมท. ไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600 ต่อ 1111 Fax 0-7431-7606