TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ :การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษาของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
โครงการเจรจรความร่วมมือทางวิชาการกับกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานโอซากา และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมความร่วมมือกับ Universiti Utara (UUM) ประเทศมาเลเซีย
ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
นิสิตจิตอาสาผ่านกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” ปีทื่ 2
เข้าเยี่ยมขอบคุณกงสุลใหญ่ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21
เข้าเยี่ยมขอบคุณองค์กรสื่อสารมวลชนระดับภูมิภาค
ทีมผู้บริหารเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โครงการค่ายภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ค่าย 1
พิธีส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทศกาลBunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
"TEEN DEPRESSION ภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน : เข้าใจ รับมือได้"
ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas  Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย
WORKSHOP โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
งานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับภาคใต้


หน้าที่ :