คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 สื่อแนะนำคณะ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ...
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ...
ขอความร่วมมือตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ณ จุดคัดกรองคณะฯ...
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสัง...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ ...
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการThink Tank เสริมสร้างนักวิจัย...
ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม "YouTuber Online" ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ"...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ...
 
นิสิตได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563...
นิสิตได้รับรางวัลสยามนครีสโตย...
ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ คว้ารอง 2 นางสาวไทย 2563...
นิสิตหลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน บทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ฐาน TCI...
นิสิตหลักสูตรภาษาจีนคว้า 6 รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน...
นักเรียนตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ม.ทักษิณ คว้า 4 เหรียญทองแดง...
นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดกวีนิพนธ์...
ศิษย์เก่าได้รับตำแหน่งอันดับ 2 นางสาวไทย ประจำปี 2563...
นิสิตได้รับรางวัลอันดับ 2 MR. MOTOR MAN 2020...
นิสิตได้รับรางวัลระดับประเทศ การประกวดร้องเพลงภาษาจีน...
 
0 0 0

      มกราคม 2564      
       
อาพฤ
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 29 30
31123456