TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวแจ้งนิสิต  กลับหน้าหลัก
ผลการพิจารณาทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต
เชิญชวนนิสิตส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด
ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชููเกียรตินิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มตกค้าง
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ 2 (ภาคใต้)
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ.
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบประเมินการเรียนออนไลน์
ประกาศผลการพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID
ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพนิสิต
แนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปรับรางวัลของนิสิต
ประกาศเลื่อนการจัดโครงการโดยไม่มีกำหนด
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยรับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วันนัดพบแรงงานสงขลา 15-16 กุมภาพันธ์ 2562
IO-HOPE INTERPRISE รับสมัครนิสิตฝึกงานในตำแหน่ง ฝ่ายผลิตรายการ ละคร โฆษณา
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่


หน้าที่ :